Archiwizujemy twoje dokumenty


16 lat działalności, doświadczony i wykształcony personel zadba o Twoje akta.

Dowiedz się więcej

O NAS


Zakład archiwalny prowadzimy od 1991 r. Posiadamy kwalifikacje, które od lat doskonalimy, a dzięki zaufaniu klientów z roku na rok nasze magazyny dokumentów powiększają  się o nowe zbiory, a my jesteśmy bogatsi w kolejne doświadczenia uzyskane podczas dbania o archiwa naszych klientów.

 

16 LAT DZIAŁALNOŚCI

Działamy na rynku ponad 16 lat, ale nie zapominamy o nowoczesnych technologiach, których rozwój ma uprościć naszym Klientom kontakt z nami oraz zdobycie wymaganych dokumentów.

Dzięki ich zastosowaniu otworzyliśmy oddziały Składnicy Akt w całej Polsce południowej i środkowej (Wrocław, Kielce, Świdnica, Rzeszów, Zawiercie, Katowice, Kraków, Lublin).

BLISKO 300 FIRM W REFERENCJACH 

Obecnie przechowujemy dokumenty oraz akta blisko 300 zlikwidowanych zakładów pracy, które znajdują się w naszych magazynach, najbliższych ich siedzibie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z usług. 

Oferta


Porządkowanie archiwów zakładowych 

 • segregujemy akta na zespoły i komórki organizacyjne
 • kwalifikujemy i układamy akta kat. „A” i „B” według zespołów i komórek organizacyjnych
  opisujemy teczki z aktami z wyszczególnieniem nazw akt, numeru teczki, roku, okresu przechowywania i kategorii akt
 • sporządzamy spis akt pozostający w składnicy
 • wydzielamy akta kat. „Bc”, z których okres przechowywania minął i sporządzamy spis tych akt
 • sporządzamy wywieszki orientacyjne w archiwum zakładowym
 • szkolimy pracownika zleceniodawcy w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego
   

Tworzenie i opieka nad archiwami zakładowymi

 • układamy w teczce pisma chronologicznie według zasady – najstarsze pisma na wierzchu, najnowsze na spodzie
 • usuwamy wtórniki pism i nieistotne pisma przewodnie
 • usuwamy wszystkie części metalowe (spinacze, zszywki)
 • numerujemy wszystkie zapisane strony
 • dokonujemy zszycia i opisania teczek
   

Przechowywaniem akt zlikwidowanych podmiotów gospodarczych 

 • należytego przechowywania akt w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem

 • wydawania zaświadczeń dot. okresu zatrudnienia i płac
 • udostępniania dokumentacji uprawnionym i zainteresowanym instytucjom jak ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy Pracy
 • zachowania tajemnicy służbowej związanej z wykonywaną pracą.
   

Kontakt


607 706 659